БСТ-с Ган-зудын хосолсон гамшгийн эрсдэлийг эрт мэдээлэх, зарлах шалгуур үзүүлэлтийг малчдын амьжиргаа, бэлтгэлийг харгалзан боловсронгуй болгох зөвлөмж боловсруулав

Бодлого судлалын төвөөс НҮБ-ын ХХААБ-ын “Ган-зудын хүндрэлийг даван туулахад яаралтай тусламж үзүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэх”, TCP/MON/3602 төслийн хүрээнд Ган-зудын хосолсон гамшгийн эрсдэлийг эрт мэдээлэх, зарлах шалгуур үзүүлэлтийг малчдын амьжиргаа, бэлтгэлийг харгалзан боловсронгуй болгох зөвлөмж боловсруулав.

Дэлгэрэнгүй…

Дэлхийн банкны санхүүжилттэй “Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөл”-ийн хүрээнд Монгол хурга бордох туршилтыг амжилттай хэрэгжүүлэв.

Төслийн товч танилцуулга
Төслийн нэр: “Хурга бордох хамтарсан судалгааны төсөл”
Төслийн гүйцэтгэгч: Бодлого судлалын төв
Төсөл санхүүжүүлэгч: “ХАА-н маркетинг” төсөл

• Туршилт явуулсан газар: Архангай аймгийн Цэцэрлэг сум
• Туршилт эхэлсэн хугацаа: 2015 оны 11 дугаар сар 03
• Туршилт дууссан хугацаа: 2015 оны 12 дугаар сар 02
• Туршилт үргэлжилсэн хугацаа: 30 хоног
• Тэжээж бордсон хурганы тоо: 300 толгой
• Туршилтын ба хяналтын бүлгийн хурганы тоо: 20/10
• Тэжээж бордсон хоног, тэжээлийн төрлөөр:
    o Ногоон тэжээл – 33 хоног (3/XI-5/XII)
    o Өвс, хивэг        – 22 хоног (14/XI-5/XII)

Дэлгэрэнгүй…

Торомны самнасан ноосны Галба брэндийг бий болгох туршилт амжилттай явагдаж байна.

Оюу Толгой компаний захиалгаар Бодлого судлалын төвөөс хэрэгжүүлж байгаа “Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийг дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд тэмээний брэнд бүтээгдэхүүн бий болгох ажил амжилттай явагдаж байна. Брэнд болох бүтээгдэхүүнээр хамгийн олон хүн зэрэг ашиг хүртэх боломжтой (бүх малчид), Говийн бүсийн харьцангуй давуу талд тулгуурлан өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн болох боломжтой, технологийн хувьд шинэлэг бөгөөд хэрэгжих боломжтой байх гэсэн шалгуураар самнаж бэлтгэсэн торомны ноосыг сонгосон билээ.

Дэлгэрэнгүй…

Хөдөө аж ахуйн маркетинг төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн ашиг шимийг сайжруулах, зэх зээлтэй холбох, нэр төрлийг нэмэгдүүлэхэд хөрөнгө оруулах замаар хөдөөгийн хүн амын амьжиргааг сайжруулж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилготой “Хөдөө аж ахуйн маркетинг” төслийг Бодлого судлалын төв Архангай аймгийн Чулуут, Цэцэрлэг, Цахир сумдад хэрэгжүүлж байна. Төслийн үйл ажиллагаа амжилттай явагдаж байгаа бөгөөд төслийн санхүүжилт энэ жил оройтож батлагдсан боловч олон малчдын бүлэг, хоршоо өөрсдийн хичээл зүтгэлээр малын тэжээл, төмс хүнсний ногоо тарих, зоорь барих үйл ажиллаагааг амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй…

Нутгийн иргэд (бүлэг, нөхөрлөл)-д түшиглэсэн байгаль хамгаалах 3-түвшин бүхий шинэлэг загварыг амжилттай туршив.

Бодлого судлалын төв нутгийн иргэд (бүлэг, нөхөрлөл)-д түшиглэсэн байгаль хамгаалах шинэлэг загварыг (community vonservation model) Дорнод аймгийн Баян-Уул, Цагаан-Овоо, Хэнтий аймгийн Норовлин сумын орон нутгийн хамгаалалтад авсан Тосон хулстайн орчны бүсийн нийт 374499 га талбайд шинээр туршин нэвтрүүлэв.

Дэлгэрэнгүй…

БЭЛЧЭЭРИЙГ ТӨЛБӨРТЭЙ АШИГЛУУЛЖ БОЛОХ НЬ

БЭЛЧЭЭРИЙГ ТӨЛБӨРТЭЙ АШИГЛУУЛЖ БОЛОХ НЬ

Зах зээлийн эдийн засгийн нөхцөлд аливаа нөөцийг төлбөртэй ашигладаг, ингэснээрээ түүнийг зохистой ашиглах эдийн засгийн хөшүүргийг бүрдүүлдэг нийтлэг жишигтэй.

Харин манай оронд бэлчээрийг малчид ямар нэг төлбөргүй ашигладаг. Энэ нь өнгөн дээрээ малчдаа харсан бодлого мэт харагдавч цаагуураа бэлчээрийг зохисгүй ашиглан доройтуулж байгааг өөгшүүлж, улмаар мал аж ахуйн тогтвортой хөгжил, малчдын эрх ашигт нийцсэн алсын хараатай бодлоготой зөрчилддөг юм.

 

Дэлгэрэнгүй…
Сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасагт HP маркийн орчин үеийн өндөр үзүүлэлттэй принтер, олшруулагч, сканнер гардуулав

СУМЫН МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ТАСАГТ ПРИНТЕР, ОЛШРУУЛАГЧ, СКАННЕР ГАРДУУЛАВ.

“Хот орчмын бэлчээр” төслийн хүрээнд сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасагт HP маркийн орчин үеийн өндөр үзүүлэлттэй принтер, олшруулагч, сканнер гардуулав.                                  Сумдын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгаас “Монгол Мал” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх , Хот орчмын бэлчээрийн төсөлтэй хамтран ажиллахад нь дэмжлэг үзүүлэх үүднээс төсөл  хэрэгжиж байгаа Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт орчмийн 42 сум, дүүргийн Мал эмнэлэг үржлийн тасгийг HP маркийн орчин үеийн олон үзүүлэлттэй принтер/олшруулагч/сканнераар Бодлого судлалын төвөөс хангахаар болсон байна.  Энэхүү үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг дахин хүргэх болно.    

Дэлгэрэнгүй…