НОГООН БЭЛЧЭЭР ТУРШИЛТЫН ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА

НОГООН БЭЛЧЭЭР ТУРШИЛТЫН ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА Удиртгал Бодлого судлалын төв нь байгальд ээлтэй аргаар малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх санаачилгыг 2000 оноос эхлэн хэрэгжүүлж ирэв. 2017 онд малчид малын тоог сайн дураар цөөлөх боломжтой болохыг Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн “Ирвэст ээлтэй бэлчээрийн менежмент төслийн хүрээнд  баталсан бөгөөд малын тоог цөөлөх санаачилгыг дэмжих малчдын зээлийн эргэлтийн сангийн журмын төслийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн хүрээнд боловсруулсан юм. 2018 оны дундуур ХАС банк, Мерси Кор байгууллагаас гаргасан бэлчээрийн менежментийг сайжруулахад хөнгөлөлттэй зээлийг хөшүүрэг болгон ашиглах санаачилгад нэгдсэн бөгөөд төслийн дизайн, зээлийн бүтээгдэхүүнийг боловсруулахад

Дэлгэрэнгүй…

Хангайн нурууны байгалийн цогцолборт газарт бэлчээрийн тогтвортой менежментийн загвар төсөл хэрэгжүүлэх

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Хангайн нурууны байгалийн цогцолборт газарт бэлчээрийн тогтвортой менежментийн загвар төсөл хэрэгжүүлэх Улс: Монгол   Байршил: Архангай аймгийн Цэнхэр сум Танай байгууллагаас ажилласан мэргэжлийн чиглэл: Төслийн удирдагч, бусад Ажилтны тоо : 5 Захиалагч: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төсөл Хугацаа: 15 сар Хүн-сар: 50 Эхэлсэн: 2018, 12 сар Дууссан: 2020, 03 сар Зөвлөх үйлчилгээний өртөг, ам доллар:   Түншлэн ажилласан байгууллага: Түншлэн ажилласан байгууллагаас зарцуулсан хүн-сар: Төслийг удирдсан, багийг ахалсан албан тушаалтан, гүйцэтгэсэн үүрэг: Др. Энх-Амгалан, БСТ-ийн багийн ахлагч Төслийн зорилго нь: ·      Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн загвар арга

Дэлгэрэнгүй…