Хангайн нурууны байгалийн цогцолборт газарт бэлчээрийн тогтвортой менежментийн загвар төсөл хэрэгжүүлэх

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Хангайн нурууны байгалийн цогцолборт газарт бэлчээрийн тогтвортой менежментийн загвар төсөл хэрэгжүүлэх Улс: Монгол   Байршил: Архангай аймгийн Цэнхэр сум Танай байгууллагаас ажилласан мэргэжлийн чиглэл: Төслийн удирдагч, бусад Ажилтны тоо : 5 Захиалагч: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төсөл Хугацаа: 15 сар Хүн-сар: 50 Эхэлсэн: 2018, 12 сар Дууссан: 2020, 03 сар Зөвлөх үйлчилгээний өртөг, ам доллар:   Түншлэн ажилласан байгууллага: Түншлэн ажилласан байгууллагаас зарцуулсан хүн-сар: Төслийг удирдсан, багийг ахалсан албан тушаалтан, гүйцэтгэсэн үүрэг: Др. Энх-Амгалан, БСТ-ийн багийн ахлагч Төслийн зорилго нь: ·      Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн загвар арга

Дэлгэрэнгүй…