Хурга махлуулж, борлуулах нь газрын доройтлыг бууруулж, мах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх загвар болох нь

Хурга махлуулсан ажлын үр дүнг ХХААХҮЯ, БОАЖЯ-ны удирдлагад танилцуулж байгаа нь

2020 оны 10-р сарын 25, Silk Road ресторан