АДАПТ төслийн хүрэээнд орон нутгийн байгалийн нөөц ашиглагчдын бүлгүүд, нөөц ашиглалтын гэрээний хэрэгжилтийг үнэлэв

МОНГОЛ ОРНЫ ХӨДӨӨГИЙН ИРГЭДИЙН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ ЧАДАМЖ БОЛОН ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ буюу АДАПТ төслийн хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадавхыг дэмжих зорилгоор Ховд, Завхан аймагт байгаа малчдын оролцоотой байгууллагуудыг үнэлэх ажлыг 2022 оны 5-11 сард амжилттай гүйцэтгэв.

Дэлгэрэнгүй…

Бодлого судлалын төв Азийн хөгжлийн банкны “Хоршилтод суурилсан тогтвортой ХАА-н үйлдвэрлэл” техник туслалцааны төслийг амжилттай хэрэгжүүлэв.

БСТ нь 2020-2022 онд АХБ-ны техник туслалцааны “Хоршилтод суурилсан тогтвортой хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл” төслийг амжилттай хэрэгжүүлэв. АХБ, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны удирдлагаар хэрэгжүүлсэн уг төсөл нь мал аж ахуй, бэлчээр, усны менежмент зэрэг олон асуудлыг шийдвэрлэхэд малчдын хоршоодын чадавхыг сайжруулах замаар хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээг бэхжүүлэх, тогтвортой, үр ашигтай хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилготой юм. Түүнчлэн МАА-н түүхий эдийн өртгийн сүлжээг бэхжүүлэх, малчдыг зах зээлтэй холбох туршилтуудыг хэрэгжүүлэх замаар Монгол улсын мал аж ахуйг тогтвортой, чанарт суурилсан тогтолцоонд шилжүүлэх загварыг санал болгосон юм. Төслийн үр дүнд үндэслэн АХБ-ны зүгээс 226 дугаар бүхий бодлогын

Дэлгэрэнгүй…

Бэлчээрийн хуулийн төслийн талаар орон нутгийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Бэлчээрийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг 2018 оны 07-08-р сард Монгол орны бүх бүс, нийгмийн бүлгүүдийг төлөөлсөн 12 аймгийн 12 сумын  516 малчид, аймаг, сумын 86 албан хаагчид, нийт 602 хүнийг хамруулан Бодлого судлалын төвөөс зохион байгуулав. Малчдын хувьд бэлчээрийн даац хэтэрсэн (71.5%), оготно, царцаа ихэссэн (43.0%), бэлчээрийн маргаан, зөрчил ихэссэн (42.5%), усгүй (36.3%), гаднаас нүүдэллэн ирэгсэд ихсэж бэлчээр хүрэлцэхгүй байна (30.6%) гэсэн асуудлуудыг бэлчээр ашиглалтын хүрээн дахь хамгийн тулгамдсан хурц асуудал гэж үзэж байна. Хэлэлцүүлэгт оролцогчдын дийлэнх (78.9%) одоогийн Газрын хууль дээрх тулгамдсан асуудлыг зохицуулж огт чадахгүй, аль эсвэл зөвхөн заримыг нь зохицуулж

Дэлгэрэнгүй…

Сүүний фермерүүдийн бүтээмжийг дээшлүүлэх /III шат/

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Сүүний фермерүүдийн бүтээмжийг дээшлүүлэх /III шат/ Улс: Монгол   Байршил: Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий аймгийн сүүний фермерүүд бүхий сумд Танай байгууллагаас ажилласан мэргэжлийн чиглэл: Төслийн Монгол талын удирдагч, бусад   Ажилтны тоо  : 3 Захиалагч:   Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк /ЕСБХБ/ Хугацаа: 5 сар   Хүн-сар: 5 Эхэлсэн: 2017, 9 сар Дууссан: 2018, 8 сар Зөвлөх үйлчилгээний өртөг, ам доллар:   Түншлэн ажилласан байгууллага:   Фрежин Агро Консалтанси BV Голланд Түншлэн ажилласан байгууллагаас зарцуулсан хүн-сар: 5 Төслийг удирдсан, багийг ахалсан албан тушаалтан, гүйцэтгэсэн үүрэг:   Бен Браакман, Төслийн удирдагч Др. Энх-Амгалан, БСТ-ийн багийн ахлагч Төслийн товч агуулга:

Дэлгэрэнгүй…

Оюу Толгой компанийн нөлөөлөлд өртсөн өрхийн амьжиргааг сэргээх Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний үр дүнгийн үнэлгээ

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Оюу Толгой компанийн нөлөөлөлд өртсөн 89 малчин өрхийн  амьжиргааг сэргээх Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /НШҮАТ/-ний үр дүнгийн үнэлгээ Улс: Монгол   Байршил: Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум Танай байгууллагаас ажилласан мэргэжлийн чиглэл: Төслийн удирдагч, бусад Ажилтны тоо    : 4 Захиалагч: Интерсойшил Косалтинг, Мавритани улс, Оюу Толгой /ОТ/ компани Монгол улс Хугацаа: 10 сар Хүн-сар:16 Эхэлсэн: 2017, 10 сар Дууссан: 2018, 8 сар Зөвлөх үйлчилгээний өртөг, ам доллар:   Түншлэн ажилласан байгууллага: Интерсойшил Косалтинг, Мавритани Түншлэн ажилласан байгууллагаас зарцуулсан хүн-сар: 6 Төслийг удирдсан, багийг ахалсан албан тушаалтан, гүйцэтгэсэн үүрэг:   Эдди Смиф, Багийн ахлагч, Интерсойшил Косалтинг-ийн захирал,  Др.

Дэлгэрэнгүй…

Богийн мялзангийн (PPR) нийгэм, эдийн засгийн үнэлгээ, 2017 оны 11-р сар, НҮБ-ын ХХААБ

НҮБ-ын ХХААБ-ын захиалгаар баруун таван аймагт гарсан бог малын мялзан өвчний нийгэм эдийн засгийн үнэлгээ хийх ажлыг 2017 оны 10-11 сард гүйцэтгэв. Судалгааг хийхдээ өвчин анх гарч олон сумдыг хамарсан, өвчлөл, хорогдол ихтэй Ховд аймгийг судалгааны гол аймгаар сонгон бог малын мялзан өвчинд их өртөж хорогдол их гарсан Булган сум, өвчнийг анх оношилсон, дундаж хорогдолтой Мянгад сум, сумын хэмжээнд хорио цээр сайн хэрэгжүүлсэн цөөн айлын мал өвчилсөн, хорогдол багатай Мөнххайрхан сумдыг төлөөлүүлэн сонгож авсан болно. Өвчлөл анх 2015 оны 7-р сарын сүүлээс эхэлж, 2016 оноос Булган голын доод хөндийг бүхэлд нь хамарсан том голомт үүсжээ. Ховд аймгийн Булган, Үенч, Мөнххайрхан,

Дэлгэрэнгүй…

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангийн журам боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангийн журам боловсруулах Улс: Монгол   Байршил: Төвийн болон зүүн бүсийн Тусгай хамгаалалттай газар нутаг бүхий аймаг сумд Танай байгууллагаас ажилласан мэргэжлийн чиглэл: Төслийн удирдагч, бусад Ажилтны тоо  : 4 Захиалагч: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төсөл Хугацаа: 5 сар Хүн-сар: 8 Эхэлсэн: 2017, 5 сар Дууссан: 2017, 10 сар Зөвлөх үйлчилгээний өртөг, амдоллар:   Түншлэн ажилласан байгууллага: Түншлэн ажилласан байгууллагаас зарцуулсан хүн-сар: Төслийг удирдсан, багийг ахалсан албан тушаалтан, гүйцэтгэсэн үүрэг:   Др. Энх-Амгалан, БСТ-ийн багийн ахлагч Төслийн товч

Дэлгэрэнгүй…

Байгаль орчны олон улсын байгууллагуудад зориулсан гэрээт ажил

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Байгаль орчны олон улсын байгууллагуудад зориулсан гэрээт ажил: 1.“Ухаалаг малчин” хөтөлбөр боловсруулж, турших, TNC 2.Нутгийн иргэдийн байгууллагуудад засаглалын үнэлгээ хийх, чадавх бэхжүүлэх сургалт, туршлага солилцох аялал зохион байгуулах, WWF 3.“Ухаалаг малчин” хөтөлбөр боловсруулж, турших,  WWF Улс: Монгол   Байршил: Улаанбаатар хотын дүүргүүд, Завхан, Ховд, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Архангай аймаг Танай байгууллагаас ажилласан мэргэжлийн чиглэл: Төслийн удирдагч, бусад Ажилтны тоо   : 5 Захиалагч: WWF, TNC Хугацаа: 7 сар Хүн-сар:14 Эхэлсэн: 2017, 5 сар Дууссан: 2017, 12 сар Зөвлөх үйлчилгээний өртөг, амдоллар: Түншлэн ажилласан байгууллага: Түншлэн ажилласан байгууллагаас зарцуулсан хүн-сар: Төслийг удирдсан, багийг ахалсан албан тушаалтан, гүйцэтгэсэн үүрэг: Др.

Дэлгэрэнгүй…

Мал, махны зах зээлийн судалгаа

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Мал, махны зах зээлийн судалгаа Улс: Монгол   Байршил: Хөвсгөл аймгийн Рашаант сум, Булган аймгийн Сэлэнгэ сум Танай байгууллагаас ажилласан мэргэжлийн чиглэл: Төслийн удирдагч, бусад Ажилтны тоо  : 4 Захиалагч: Мерси Кор Монгол ОУБ Хугацаа: 5 сар Хүн-сар: 8 Эхэлсэн: 2017, 5 сар Дууссан: 2017, 7 сар Зөвлөх үйлчилгээний өртөг, амдоллар:   Түншлэн ажилласан байгууллага: Түншлэн ажилласан байгууллагаас зарцуулсан хүн-сар: Төслийг удирдсан, багийг ахалсан албан тушаалтан, гүйцэтгэсэн үүрэг: Др. Энх-Амгалан, БСТ-ийн багийн ахлагч Төслийн товч агуулга: 2017 онд Мерси Кор нь “Даван туулах, дасан зохицох чадвартай орон нутгийн иргэд хөтөлбөр” (RCP хөтөлбөр) хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд  мал аж

Дэлгэрэнгүй…