Сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасагт HP маркийн орчин үеийн өндөр үзүүлэлттэй принтер, олшруулагч, сканнер гардуулав

СУМЫН МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ТАСАГТ ПРИНТЕР, ОЛШРУУЛАГЧ, СКАННЕР ГАРДУУЛАВ.

“Хот орчмын бэлчээр” төслийн хүрээнд сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасагт HP маркийн орчин үеийн өндөр үзүүлэлттэй принтер, олшруулагч, сканнер гардуулав.

                                 Сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасагт HP маркийн орчин үеийн өндөр үзүүлэлттэй принтер, олшруулагч, сканнер гардуулав

Сумдын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгаас “Монгол Мал” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх , Хот орчмын бэлчээрийн төсөлтэй хамтран ажиллахад нь дэмжлэг үзүүлэх үүднээс төсөл  хэрэгжиж байгаа Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт орчмийн 42 сум, дүүргийн Мал эмнэлэг үржлийн тасгийг HP маркийн орчин үеийн олон үзүүлэлттэй принтер/олшруулагч/сканнераар Бодлого судлалын төвөөс хангахаар болсон байна.

 Энэхүү үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг дахин хүргэх болно.